کتاب Trois puissances régionales s'affrontent pour un leadership : Le Moyen-Orient en restructuration – Tome II

[ad_1]

در آغاز قرن بیست و یکم ، به درخواست سه قدرت منطقه ای که به دنبال “رهبری هژمونی” هستند ، خاورمیانه در حال ورود به یک ژئوپلیتیک جدید است: ایران ، یک قدرت توسعه دهنده و یک قدرت هسته ای بالقوه. پادشاهی عربستان سعودی ، که برای حفظ رهبری خود در جهان عرب سنی دستخوش تغییرات اقتصادی است. ترکیه ، در حالی که مشتاق بازگشت به امپراتوری غالب عثمانی است ، بین اروپا ، ناتو و روسیه درگیر شده است. این کتاب به ما این امکان را می دهد تا بسیاری از حوادثی را که طی یک دهه گذشته خاورمیانه را لرزاند ، مورد توجه قرار داده و تحولاتی را که منجر به سومین بازسازی ژئوپلیتیک منطقه ای شده است ، روشن کنیم.

[ad_2]

source