کتاب Trois vies pour deux balles : Roman

[ad_1]

پس چه کسی علاقه ای به انحلال رابرت آوگی ، سرباز سابق در هنگ 113 توپخانه داشت که در زیر بالکن 5 خیابان بوردو در پاریس کشته شد؟ برای کمیسار پیکارد ، تحقیقات دشوار خواهد بود و مشکوک به این مسئله نیست. آیا این جرمین لینز بسیار ظریف است که جین ماری خیاط می گوید او چندین بار قربانی را دیده است؟ یا جوزف نوالو ، معروف به “جو” ، پرتغالی ، که قبلاً در قاچاق مواد مخدر دست داشته و به نظر می رسد با جکی ویژن ، راننده مادام لنز رابطه دارد؟ نظر شما درباره پرت چاموت ، همدم بسیار “آزاد” رابرت آگر چیست؟ مگر اینکه شورتها به مارسل برتوت ، عروس متوفی تمرکز کنند …

[ad_2]

source