کتاب Trompe l’œil

[ad_1]

سه داستان شگفت انگیز که در آینده ای نادرست یا حال غیرمعمول تنظیم شده اند. “در راه رسیدن به یک مستعمره جدید” به دنبال خروج ناخوشایند یک کاروان کوچک است که باید سرزمینی را که خصمانه شده است رها کند. “آیا می توانم آلبوم میکی موس را بخوانم؟” “این از قضا مرزهای ظریفی را که بین زندگی روزمره و جنون وجود دارد ، ردیابی می کند. “The AOC Children” از داستان علمی تخیلی فیلیپ ک. خروس.

[ad_2]

source