کتاب Trost : Wege aus der Verlorenheit

[ad_1]

آرامش لازم است. نگاهی به دنیای ما که از عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی رنج می برد جای هیچ شکی باقی نمی گذارد. رنج های باورنکردنی آرامش می طلبد ، نه تسلی ارزانی که بدبینانه به نظر برسد. راحتی واقعی با توانایی هوشیاری و محبت آغاز می شود. و کسانی که راحت هستند می توانند استراحت کنند – ابراز قدردانی می کنند ، بی عدالتی را ذکر کنند. آرامش بخشیدن باعث تغییر چشم انداز شما می شود. التماس به واقعیت و علیه توهم. هرمان گلیتر ، اسقف و هنرمند و مایکل لهوفر ، روانپزشک و روانشناس ، نحوه و مکان تسلیت را نشان می دهند. آنها با اطمینان بیشتری به سمت چشم انداز زندگی می روند. پیام آنها این است: هر آنچه از شما گرفته می شود ، هر چقدر تلخ باشد ، تمرین آزادی درونی است. بیایید این تمرین را انجام دهیم!

[ad_2]

source