کتاب Trou de mémoire

[ad_1]

در مدرسه کوچک طنز ، دانش آموزان می آموزند که چگونه مردم مردم را می خنداند. هوگون سیکلوپ ها به خودش افتخار می کنند: شوخی هایی که او برای نمایش نوشت واقعا خنده دار است! اگر فقط وقتی روی صحنه می رود آنها را به یاد بیاورد … چگونه می توانید آنها را فراموش نکنید؟ هوگون باید یک راه حل خلاقانه پیدا کند!

[ad_2]

source