کتاب Trout Fly-Fishing in America – Illustrations and Plates by H. H. Leonard

[ad_1]

این کتاب عالی شامل یک راهنمای جامع برای شکار پرواز در آمریکا ، شامل تمام جنبه های موضوع از تجهیزات مختلف ، تنظیمات ، عادات و زیستگاه ها ، فصول مناسب و مگس ها و موارد دیگر است. محتویات آن عبارتند از: ” بسیاری از کتاب های قدیمی از این دست به ندرت گران می شوند. با این حساب ، ما اکنون در حال چاپ مجدد این جلد در یک نسخه مدرن و با کیفیت هستیم که با مقدمه جدیدی که به طور خاص برای تاریخ شکار ساخته شده است ، کامل می شود.

[ad_2]

source