کتاب Trümmerschatten : Kriminalroman

[ad_1]

در اغتشاشات پس از جنگ ، معلمی به طرز وحشیانه ای در یکی از روستاهای رودخانه سیگ به قتل رسید. موضع لیبرال وی ، منتقد کلیسا ، کینه های زیادی را در جامعه کاتولیک برانگیخت. به همین دلیل مجبور شد بمیرد؟ پرونده توسط کمیسیون جاه طلب یوجین کرانزل از بن در حال بررسی است. بین بازسازی و آغاز جدید ، با اسرار تاریکی از گذشته روبرو می شود. هنگامی که تحقیقات توسط بالاترین مقام اژدر می شود ، Kranzel متوجه می شود که حرفه او فقط در معرض خطر نیست …

[ad_2]

source