کتاب Trust, Accountability and Capacity in Education System Reform : Global Perspectives in Comparative Education

[ad_1]

این گروه جهانی با ارائه اعتماد ، ظرفیت و پاسخگویی به عنوان سه عنصر سازنده سیستم های آموزشی و اصلاح سیستم آموزش ، چشم انداز جدیدی را در زمینه آموزش مقایسه ای معرفی می کند. در کاوش نحوه ارتباط این سه عامل با نتایج یادگیری دانش آموزان در زمینه های مختلف بین المللی ، این کتاب یک چارچوب قوی برای یک سیستم برابرتر فراهم می کند. این کتاب با بهره گیری از تحقیقات و مطالعات موردی محققان ، سیاست گذاران و کارشناسان آژانس های بین المللی در پنج قاره جهان ، نشان می دهد که چگونه اعتماد ، توانایی ها و پاسخگویی به طرق مختلف و پیامدهای مختلف بین کشورها برهم کنش می کنند و خوانندگان را به سمت درک تأثیرات احتمالی تغییر رژیم سوق می دهد. اعتماد ، پاسخگویی و ظرفیت در اصلاح سیستم آموزشی نشان می دهد که چگونه این سه مفهوم در یک زمینه موقتی ، اجتماعی و نهادی ادغام شده اند و تجزیه و تحلیل مفیدی را برای محققان ، سیاست گذاران و آژانس هایی که در آموزش مقایسه ای و در جهت اصلاح سیستم آموزش و پرورش فعالیت می کنند ، فراهم می کند. فصل 11 این کتاب تحت مجوز عمومی Creative Commons Attribution 2.0 موجود در http://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429344855 بصورت PDF با بارگیری و دسترسی آزاد قابل دسترسی است.

[ad_2]

source