کتاب Truth, Pride, Victory, Love

[ad_1]

سفر رید توسط نوجوان شناگر سابق المپیک برای تمرین برای بازی های 2016 انتخاب شد و از نوجوانی سفر خود را آغاز کرد. در طول راه ، او احساسات خود را نسبت به دو دوست دوران کودکی ایجاد می کند: همسایه کال و رقیب مادام العمر خود ماتیاس. مبارزه Cale با رابطه جنسی خود فاجعه به بار می آورد. ثروت ماتیاس باعث می شود که رید احساس کند که از دنیاهای مختلف است و با نزدیک شدن ریو ، ماتیاس به یک نماد ورزش همجنسگرایان تبدیل می شود ، در حالی که رید باید رابطه جنسی خود را برای یک معامله سودآور مهم برای آینده خانواده اش پنهان کند. خواسته های حل نشده رید برای هر دو مرد همچنان که چیزهایی که آنها را از یکدیگر جدا کرده باقی مانده است. آیا رید به اندازه کافی رشد کرده است تا بتواند در آبهای ناهموار حرکت کند و به دنبال حقیقت ، غرور ، پیروزی و عشق باشد؟

[ad_2]

source