کتاب Tunnel Boring Machines: Trends in Design and Construction of Mechanical Tunnelling : Proceedings of the International Lecture Series, Hagenberg Castle, Linz, 14-15 December 1995

[ad_1]

در ده سال گذشته روند جهانی به سمت افزایش استفاده از دستگاه های خسته کننده تونل (TBM) وجود داشته است. این روند کاربردهای مختلفی را شامل می شود ، از قطرهای کوچک فاضلاب و سایر امکانات تا قطرهای بزرگ راه آهن دو مسیره تا تونل های بزرگراه سه خطه. پاسخ به این امر توسعه هر دو ماشین سنگ سخت در جهت جهت استفاده در زمین نرم و ماشین آلات TBM با زمین نرم برای استفاده در سنگهای نرم بود. به موازات توسعه فنی TBM برای استفاده در تونل های طولانی تر ، عبور از تغییر شرایط زمین شناسی ، نیاز به توسعه روش های پوشش وجود دارد. گروه سری سخنرانی بین المللی TMTBM Tunnel Trends’an با توجه به فعل و انفعالات بین ماشین آلات و بوش ، قصد دارد آخرین مورد علمی و عملی هنر تونل سازی TBM را ارائه دهد. 26 مقاله بین المللی بسیار معتبر.

[ad_2]

source