کتاب Turning the Tide : Reawakening the Women's Heart and Soul

[ad_1]

کتابی درباره سفر و مراحل مختلف زندگی یک زن ، از آغاز روح تا پایان زندگی روی زمین. ایده های معاصر ، کلمات حکمت ، راهنمایی و الهام.

[ad_2]

source