کتاب Twenty-First Century Marianne Moore : Essays from a Critical Renaissance

[ad_1]

این مجموعه طیف جدیدی از شعور انتقادی را نشان می دهد و ظهور دوران نوزایی ماریان مور را در قرن 21 نشان می دهد. این مقاله ها به بررسی مشارکت مور در جنبش ها و جوامع مدرنیستی ، تأثیر آنها بر نسل های بعدی هنرمندان و پویایی شغلی آنها می پردازد که پس از جنگ جهانی دوم تا حد زیادی نادیده گرفته شد. در همان زمان ، آنها تلاقی تکامل شعر او با سیاست فرهنگی را در طول زندگی حرفه ای او دنبال می کنند. با بهره گیری از دیدگاه های جدید از مطالب بیوگرافی که قبلاً ناشناخته بودند و انتشارات جدید و بایگانی از کارهای مور ، مقالات بصیرت جالب توجهی در مورد روابط مور و نقش اواخر شغل وی به عنوان یک نماد فرهنگی ارائه می دهند.

[ad_2]

source