کتاب Twisted Fairy Tales: Little Rude Riding Hood

[ad_1]

هود سواری کوچک بی ادبانه نسبت به هرکسی که ملاقات می کند بی ادب است. او حتی معنی کلمه “لطفا” را نمی داند و نه از شما تشکر می کند! سپس یک روز ، در حالی که به خانه مادربزرگ می رفت ، با یک گرگ م surprisingدبانه شگفت آور ملاقات می کند. آیا او در صورت توهین های مداوم او خلق و خوی خود را حفظ می کند؟

[ad_2]

source