کتاب Twisted Fairy Tales: Snow White and the Seven Robots

[ad_1]

هنگامی که کشتی شیطانی Star Queen دخترش ، سفید برفی را در یک سیاره جنگل دور تصادف می کند ، شاهزاده شجاع با استفاده از تخصص مهندسی خود سفینه فضایی نابود شده خود را بازسازی می کند و به دستیار ربات تبدیل می شود! آیا او و دوستان مکانیکی اش می توانند راهی پیدا کنند که یکبار برای همیشه ملکه ستاره را شکست دهند؟

[ad_2]

source