کتاب Tyne and Weird

[ad_1]

از زمانی که انسان اولین کلمه خود را بر زبان آورد ، برای سرگرمی ، هشدار دادن و صرفاً گذراندن وقت ، قصه هایی را تعریف می کند. در انتهای دیوار هادریان گرفتار شده است ، شهر Tyne and Wear به دلیل دارا بودن مکان های تاریخی ، قلعه ها ، دستان محترم و کیک های کم رنگ مشهور است. اما آیا در مورد برس ساندرلند با بزرگترین دروغگو روی زمین یا جادوی فراگیر دوران ویکتوریا می دانستید؟ ارتباط همه این آمریکایی ها چیست؟ این مجموعه ای التقاطی از شخصیت های محلی و ناهنجاری های تاریخی است ، از حکایات کوتاه (و طولانی) که کاملاً عجیب و غریب بودن Tyne and Wear را نشان می دهد.

[ad_2]

source