کتاب Tyrannosaurus Rex: Discover Pictures and Facts About Tyrannosaurus Rex For Kids!

[ad_1]

ما در مورد T-rex از بسیاری از فیلم های منتشر شده اطلاعات داریم و پارک ژوراسیک دوست دارد این دایناسورها را به نمایش بگذارد. اما آنها واقعاً چه چیزی را دوست داشتند؟ دانشمندان درباره Tyrannosaurus rex چه می دانند؟ اگر فرزند شما T-rex را دوست دارد ، اطلاعات این کتاب را نیز دوست خواهد داشت!

[ad_2]

source