کتاب Ultra-high Voltage AC/DC Power Transmission :

[ad_1]

این کتاب به آخرین یافته های مربوط به انتقال قدرت عملیاتی AC / DC ولتاژ بالا (UHVAC / UHVDC) می پردازد. ابتدا ، ساخت و سازهای فعلی و برنامه های آینده پروژه های مهم UHVDC و UHVAC در سراسر جهان را بررسی می کند. این کتاب بعداً نظریه های بنیادی ، تحلیل اقتصادی و فن آوری های عمده شبکه های برق UHV را شرح می دهد و طراحی پستهای UHVAC ، ایستگاههای تعویض UHVDC و خطوط انتقال را شرح می دهد. انبوهی از اعداد و فرمول های مشخص و مشخص به خوانندگان کمک می کند تا نظریه های اساسی زیربنای فناوری های UHVAC و UHVDC و همچنین روند توسعه آنها را درک کنند. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، محققان و مهندسان در زمینه سیستم های قدرت و مهندسی برق در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

source