کتاب Uncrowned Queen : The Life of Margaret Beaufort, Mother of the Tudors

[ad_1]

زندگینامه خانم مارگارت بوفورت ، متصدی سلطنت تودور (تریسی بورمن ، نویسنده کتاب زندگی خصوصی تودورها و زنان الیزابت). در سال 1485 ، هنری هفتم اولین پادشاه تودور انگلیس شد. اعتبار پیروزی وی به مادرش ، خانم مارگارت بوفورت تعلق دارد. برای دهه ها و در سراسر کشورها ، مارگارت قصد داشت پسرش را بر تخت سلطنت نصب کند و به جنگ گل سرخ پایان دهد. روابط نزدیک و غیرمعمول مارگارت با هنری ، همراه با نقش او در امور سیاسی و تشریفاتی ، اطمینان حاصل کرد که با او مثل همه چیز ملکه رفتار می شود – و فقط مثل او رفتار می کند. در پس زمینه های فاخر جشنواره ها ، جاه طلبی ها ، دسیسه های دربار و جنگ ، مورخ نیکولاس تالس نشان می دهد که چگونه یک زن پویا و درخشان ظهور تودورها را تنظیم کرد.

[ad_2]

source