کتاب Under Fire : How Australia's Violent History Led to Gun Control

[ad_1]

این تاریخ استرالیا است که توسط ونیز اندازه گیری شده است. از جنگل ها و سربازان گرفته تا بسیاری از کشاورزان و تیراندازان تفریحی که به حیوانات و یکدیگر شلیک می کنند ، سلاح گرم بخشی اجتناب ناپذیر از داستان استرالیا و شخصیت های آن است. اما همانطور که اسلحه بخشی از هویت مدرن استرالیا بوده است ، کنترل اسلحه نیز چنین بوده است. پس از کشتار پورت آرتور در سال 1996 ، استرالیا به یک رهبر جهانی در زمینه تنظیم سلاح گرم تبدیل شد. اما حتی قبل از این فاجعه مدت ها بود که س breالاتی در حال ایجاد بود: س questionsالاتی درباره اینکه چه کسی می تواند چه چیزی ، کجا و چه زمانی را شلیک کند. این داستان پاسخ هایی است که ما درباره آن مذاکره کردیم. در زیر آتش ، نیک برودی ، مورخ معروف ، نگاه دقیق تری به نقش اسلحه در استرالیا و نحوه فاصله گرفتن ما از خط شلیک دارد.

[ad_2]

source