کتاب Under His Protection

[ad_1]

از نویسنده محبوب LGBT + ROMANCE CHERYL DRAGONA یک پلیس محافظت می کند … همه چیز تا زمانی که تمایل قوی تر از قوانین یا محدودیت باشد کارآگاه مت بلکبرن و جوش بریدشاو مشاور اعتیاد ابتدا در پناهگاه جوانان LGBTQ + جایی که هر دو داوطلب شدند ، عبور کردند. جاذبه متقابل و لاس زدن زیاد بود ، اما رابطه جاش مانع از بروز هر اتفاقی بعد از آن شد. وقتی جاش هنگام تماشای ربودن کودک خردسال از پناهگاه مورد حمله قرار می گیرد ، دوباره آنها جمع می شوند. مت جاش را تحت حمایت شخصی خود قرار می دهد و اوضاع بدتر می شود ، اکنون که هر دو مرد آزاد هستند ، جاش می خواهد زندگی عادی خود را بازگرداند و درگذشت علاقه ای ندارد که با عبور از خط حرفه ای حرفه خود را از دست بدهد ، بلکه نزدیکی بین آنها و گرمی است که بین آنها در حال جوش است ممکن است آنها را مجبور به تغییر اولویت های خود کند.

[ad_2]

source