کتاب Understanding Construction Contracts : Canadian and International Conventions

[ad_1]

این کتاب درک جامعی از قراردادهای ساختاری را ارائه می دهد ، و طیف وسیعی از موضوعات را با مثالهای عمیق توضیح می دهد ، به مهندسان ، مدیران سایت ، معماران ، پیمانکاران و سایر متخصصان ساخت و ساز اجازه می دهد تا اطلاعات مربوط به قراردادهای ساخت و ساز را جستجو کنند تا آنها را در یک مکان پیدا کنند. این جلد همچنین به عنوان یک ابزار آموزشی و راهنمای مرجع برای دانش آموزان و معلمان خدمت می کند. این کتاب که اصولاً از دیدگاه کانادایی استفاده می کند ، منابع مربوط به دو سند استاندارد قرارداد CCDC (کمیته مستندات ساخت و ساز کانادا) و FIDIC (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) را ارائه می دهد و به طور خلاصه سایر اسناد اصلی قرارداد مورد استفاده در صنایع ساختمانی در ایالات متحده آمریکا و انگلیس را شرح می دهد.

[ad_2]

source