کتاب Understanding Contemporary Africa, 6th Ed.

[ad_1]

چاپ ششم کتاب درک آفریقای مدرن ، اولین دوره تحت پیتر جی شریدر ، نقاط قوت تاریخی نسخه های قبلی را در حالی که موضوعات جدیدی را که در طول سال ها توسط مربیان زیادی ارائه شده است که به طور منظم متن را در کلاس های خود اختصاص می دهند ، ترکیب می کند. فصل های جدید در سیاست های بهداشت عمومی ، تغییر نقش زنان ، حقوق LGBTIQ ، چالش های زیست محیطی ، جمعیت و شهرنشینی ، همراه با درمان های جدید برای موضوعات کلاسیک مانند جغرافیا ، تاریخ ، سیاست ، اقتصاد ، روابط بین الملل و موارد دیگر ، بی نظیر است مقدمه ای بر پیچیدگی های امروز آفریقا.

[ad_2]

source