کتاب Understanding Dying, Death, and Bereavement, Edition 9

[ad_1]

با استفاده از یک رویکرد اجتماعی-روانشناختی ، ویرایش جدید این کتاب در تحقیقات و نظریه های فعلی کاملاً لنگر مانده است زیرا بینشی بی نظیر از آداب و رسوم و فرهنگ مختلف را به شما ارائه می دهد. با بهره گیری از دهه ها تجربه مربیان و محققان ، نویسندگان حساب های شخصی انگیزشی را با اطلاعات کلیدی ترکیب می کنند تا به شما در بررسی احساسات خود در مورد – و همچنین کنار آمدن با – مرگ و غم و اندوه کمک کنند. نمونه های متعدد دیدگاه های بین فرهنگی و مسائل عملی مرگ و مرگ را نشان می دهد. علاوه بر این ، پلت فرم جدید دیجیتال MindTap منابع ویدئویی ، تمرینات سبک میدانی و ابزار مطالعه در حال حرکت را فراهم می کند که شما را به سمت موفقیت در دوره سوق می دهد.

[ad_2]

source