کتاب Une femme à succès : Roman

[ad_1]

زن موفق رمانی پر از پیچ و خم است که در آن داستان یک خانواده ، خانواده آویت ، بدون شک بیان شده است. شخصیت اصلی این رمان ، وینا ، زندگی و چرخه ای خواهد داشت که توسط بسیاری از بیماری ها و اتفاقات ناگوار نقطه گذاری می شود: تجاوز به عنف که قربانی آن شده بود ، انکار مادرش ، تقسیم بندی نیمه خانه اش ، فرار. پسر بزرگ او ، نوزادش بلافاصله پس از تولد او ربوده شد … اما وینا با زندگی شگفت انگیز خود توانست از دامنه صعود کند و در زیبا ترین شکل خود را به جهان معرفی کند.

[ad_2]

source