کتاب Une glisse libre : Recueil de poésie

[ad_1]

دنیای ورزش های شدید را در شعرها کشف کنید. آزادی اسکیت مانند خوشبختی عشق است. ما هرگز فکر نمی کنیم ، من احساس نمی کنم مثل یک ماجراجو هستیم. چهره معاصر. درباره نویسنده ، وینسنت بوكارد از سنین جوانی سواری رایگان می گرفت. در کوه ها ، در چتربازی ، در اقیانوس شرکت کنید … در اینجا او برای بزرگترین لذت و بخشش شما مجموعه ای را به نمایش می گذارد که در آن شعر کلاسیک با مدرنیته معاصر در جهان های به اصطلاح “شدید” ورزشی در تضاد است.

[ad_2]

source