کتاب Une histoire des étrangers à Saint-Etienne : Les 'indésirables' – (XIXe – XXe siècle)

[ad_1]

ایتالیایی ها ، بلژیکی ها ، چینی ها ، ارمنی ها ، لهستانی ها ، اسپانیایی ها ، یونانی ها ، آفریقای شمالی ، پرتغالی ها ، ترک ها و این خارجی ها که بعضاً در متن رسمی به عنوان “نامطلوب” طبقه بندی می شوند بخشی از تاریخ سنت اتین است که یک پایتخت صنعتی بود. آنها تار و پود را از یک “نقاشی دیواری شگفت انگیز” می سازند که “همانطور که در مقدمه آمده است” به عنوان ابزاری اساسی برای تحقیقات آینده عمل خواهد کرد. نویسنده از یک کار طولانی در بایگانی ، به هفت موضوع بلند مدت پرداخت و شامل سه دوره کوتاه بین قرن بیستم و پرداختن به چند زندگی فردی بود: زندگی یک اسلحه ساز و یک پیمانکار ساختمانی ، یک تاجر روسی یا تاجر روسی. مبارزی در جبهه آزادیبخش ملی الجزایر.

[ad_2]

source