کتاب Une migration vers le cimetière de l'espoir : Roman

[ad_1]

از قلب آفریقا تا قلب پاریس ، جاده پر از دام خواهد بود. در حقیقت ، بارناباس واقعاً چاره دیگری جز ترک صحنه غم انگیز ارائه شده توسط وجود ناپایدار خود ندارد. از دید او ، یک سفر خطرناک از طریق سرزمین های ساحل او را به اروپا می رساند. اما نتیجه چیست؟ صورت شکسته در آینه یک لارک. چگونه بارناباس مهاجر در مواجهه با این صندلی خالی که به امید امید به زندگی جدید باقی مانده موفق خواهد شد؟ آیا او مجبور خواهد شد برگردد تا سرانجام شاهد شکوفه ای از گلهای امید در یک گورستان آشفته باشد؟ . علاوه بر این ، او یک کار کوتاه مدت بشردوستانه در سازمان غیردولتی CORDAID به عنوان معاون رئیس جمهوری آفریقای مرکزی داشت. وی همچنین مدرس زبان انگلیسی حرفه ای در سازند Évolua در کان فرانسه بود.

[ad_2]

source