کتاب Une rose couleur de sang : Nouvelle policière

[ad_1]

ترور یک پرورش دهنده گل رز جدید ، یک شاهزاده ایتالیایی که می خواهد سلطنت را بازگرداند ، ترور دوم در قلب لندن ، یک رسوایی سیاسی مالی قدیمی که دوباره ظاهر شده است ، اما همچنین بسیاری از جشن های سلیقه و اشتها ، اینها ملفه های این شرط جدید که دوستداران خوش خوراک های این نوع را راضی خواهد کرد. درباره نویسنده آرنو مینیسینی با آموزش ، یک عاشق بزرگ زبان فرانسوی ، علاقه مند به خواندن و کلمات و همچنین تاریخ و فرهنگ به طور کلی یک مترجم است. گل سرخ به رنگ خون دومین اثر منتشر شده وی است.

[ad_2]

source