کتاب Une valse ministérielle : Drame en cinq actes

[ad_1]

وزیری که بسیار نگران آنچه قدرت ارائه می دهد: افتخار ، کالاهای مادی ، ترس از نگهداری نشدن در دولت است. سپس وی با خدمات بازرسی و خدمات قبلی تماس گرفت. با وجود همه اینها ، او در برابر بادهای تغییر کابینه که پیروز می شود ، در امان نیست. در همین حال ، او با نویسنده ای دوست بود که تا سقوط او وفادار و پشتیبان او بود.

[ad_2]

source