کتاب Unicorn Academy #8: Ariana and Whisper

[ad_1]

اگر بهترین دوست شما تک شاخ باشد چه می کنید؟ خوانندگان کتاب فصل ، به این مجموعه جادویی سرازیر می شوند ، زیرا همه با اسب شاخدار خود جفت می شوند! مدرسه ای را تصور کنید که با اسب شاخدار خود ملاقات کرده و با هم ماجراهای شگفت انگیزی داشته باشید! این همان اتفاقی است که برای دختران آکادمی اسب شاخدار در جزیره زیبا اسب شاخدار می افتد ، آریانا عاشق اسب شاخدار و نجوا است ، اما امیدوار است که اختلافات مانع روابط آنها نشود. هنگامی که همه حیوانات شروع به ترک جنگل سبز می کنند ، آریانا و ویسپر باید تمام شجاعت خود را جمع کنند و برای کمک به محافظت از دوستان خود و آوردن حیوانات به خانه با هم کار کنند. طرفداران Rainbow Magic ، Purrmaids و Princess Ponies از این سری کتاب های جدید در مورد جادوی پیوند با اسب شاخدار شما خوششان می آید.

[ad_2]

source