کتاب Unified Theoretical Foundations of Lift and Drag in Viscous and Compressible External Flows :

[ad_1]

این رساله نیروهای آیرودینامیکی را در جریانهای خارجی چسبناک و فشرده تحلیل می کند. نظریه های نیروی بحث شده منحصر به فرد ، در جریانهای بیرونی چسبناک و قابل فشردگی ناویر-استوکس اعمال می شود و به آنها اجازه می دهد به راحتی با دینامیک سیالات محاسباتی ترکیب شوند و پایه ای عمیق برای آیرودینامیک مدرن تشکیل دهند. این پایان نامه سه سهم اساسی در آیرودینامیک نظری دارد و ارائه می دهد: (1) یک ساختار جهانی باند دور که مشخص می کند چگونه مقادیر جریان تلاطم به صورت پویا به حالت استراحت در بی نهایت تجزیه می شوند. (2) فرمول نیروی کل جامع و دقیق برای شار استاتیک و همگرایی میدان دور. و (3) تئوری میدان نزدیک به طور کلی برای تشخیص دقیق تمام اجزای فیزیکی نیروی آیرودینامیکی و گشتاور.

[ad_2]

source