کتاب Uninvited

[ad_1]

هنگامی که یک گزارش داغ خبرنگار کانزاس سیتی ، تیلور دانتون را به یک رشته قتل هولناک هدایت می کند ، تحقیقات او به مایلز باری و فروشگاه وودو وی اشاره می کند. مایلز چیزی بیش از این که دین خود را مسالمت آمیز انجام دهد ، نمی خواهد و امیدوار است تیلور بتواند به او کمک کند تا به جامعه نشان دهد که از ترس هیچ چیز ندارند. مسئله این است که همه سرنخ ها مایلز را به عنوان مظنون نشان می دهند و فقط تیلور می تواند به او در اثبات بی گناهی کمک کند. با این حال ، این موضوع مورد توجه ارواح Voodoo Lwa قرار گرفت … و آنها نیز به تیلور اهمیت می دادند.

[ad_2]

source