کتاب Unternehmenskommunikationکار استاندارد برای متخصصان روابط عمومی (آینده) ، ارتباطات و بازاریابی ضروری است. اعتماد ، اعتبار و اقناع – وقتی شرکت ها برای جلب توجه سهامداران رقابت می کنند ، در وهله اول محتوا ، یعنی آنچه گفته می شود و انتخاب کانال های ارتباطی است. شرکت ها از چه موضوعات و داستان هایی برای پرداختن به ذینفعان داخلی و خارجی استفاده می کنند؟ ابتدا محتوا این کتاب مبتنی بر عمل ، مروری بر رویکردهای نظری مدیریت ارتباطات استراتژیک و برنامه ریزی و ارزیابی کانال های ارتباطی را ارائه می دهد. زمینه های جدیدی مانند مدیریت محتوا (استراتژی ها و داستان سرایی) ، ارتباط صاحبان مشاغل و ارتباط با دنیای رسانه های مختلف و همچنین کارهای کلاسیک در ارتباطات کارمندان یا مارک ها ، در بحران یا روند تغییر و در بازارهای بین المللی مورد بررسی قرار می گیرند.source