کتاب Utilization and Management of Bioresources : Proceedings of 6th IconSWM 2016

[ad_1]

این کتاب حاوی مقالات پژوهشی با کیفیت بالا است که در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پسماند جامد در دانشگاه جاداوپور ، کلکته هند طی دوره 23 تا 26 نوامبر 2016 ارائه شده است. این کنفرانس ، IconSWM 2016 ، توسط مرکز کیفیت برگزار می شود سیستم مدیریت ، دانشگاه جادافور با همکاری م withسسات و جوامع پیشرو در هند. محققان بیش از 30 کشور جهان کار خود را در زمینه مدیریت پسماند جامد ارائه دادند. این کتاب به دو جلد و بررسی درباره مسائل مختلف مربوط به نوآوری و اجرای در مدیریت پایدار پسماند ، تفکیک ، جمع آوری ، انتقال زباله ، فن آوری تصفیه ، سیاست ها و استراتژی ها ، بازیابی انرژی ، تجزیه و تحلیل چرخه زندگی ، تغییر اقلیم ، تحقیقات و تجارت تقسیم شده است. فرصت ها.

[ad_2]

source