کتاب Vegetable Oil based Bio-lubricants and Transformer Fluids : Applications in Power Plants

[ad_1]

در این کتاب روان کننده های مبتنی بر زیست مبتنی بر روغن های گیاهی و کاربردهای آنها در صنعت توزیع برق مورد بحث قرار گرفته است. روان کننده های پایه روغن نباتی مزایای قابل توجهی نسبت به روان کننده های پایه نفتی دارند ، از جمله تجزیه بیولوژیکی ، مقرون به صرفه بودن ، بازسازی و اثرات زیست محیطی کمتر. این کتاب یک بررسی دقیق ادبی از روغنهای گیاهی اصلاح شده را ارائه می دهد. این مقاله در مورد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن نباتی و تأثیر آنها بر کاربردهای آن در تریبولوژی بحث می کند. این کتاب در مورد مواد افزودنی و افزودنی برای مناسب ساختن روغنهای گیاهی برای استفاده به عنوان روان کننده ها و روغن های ترانسفورماتور در نیروگاه ها و شبکه های توزیع نیرو بحث می کند. مطالب کتاب برای محققان و متخصصان و همچنین سیاست گذاران و آژانس های استاندارد مفید خواهد بود.

[ad_2]

source