کتاب Wireless Information and Power Transfer: A New Paradigm for Green Communications :

[ad_1]

این کتاب معرفی موفقیت در طراحی شبکه های بی سیم برداشت انرژی (WEH) است. این ارتباط بین WEH از طریق ارتباطات موج رادیویی و انتقال نیرو ، که به طور جداگانه طراحی شده است ، پلی است. نویسندگان مروری بر شبکه های RF-EHN شامل معماری سیستم ، تکنیک های جمع آوری انرژی RF و برنامه های فعلی را ارائه می دهند. همچنین شامل ایده WEH در کشفیات جدید اطلاعات ، محدودیت های نظری در WEH ، شبکه های حسگر بی سیم ، استفاده از کدگذاری کانال مدرن همراه با WEH ، مکانیسم های تخصیص منابع با مصرف انرژی ، طرح های توزیع شده با بازده انرژی و تأخیر در تجارت انرژی – پروتکل های خاص برای طراحی ارتباطات کم مصرف ، ارتباطات D2D و بهره وری انرژی ، شبکه های بی سیم مشترک و شبکه های شناختی.

[ad_2]

source