کتاب Wireless Internet : 9th International Conference, WICON 2016, Haikou, China, December 19-20, 2016, Proceedings

[ad_1]

این کتاب مقالات پس از کنفرانس نهمین کنفرانس بین المللی اینترنت بی سیم ، WICON 2016 ، که در دسامبر 2016 در هایکو ، چین برگزار شد ، تشکیل شده است. 30 برگ کامل و 4 پوستر از 62 شرکت کننده انتخاب شده و تحت عناوین زیر گروه بندی شده اند: شبکه های حسگر ، امنیت ، شبکه های بی سیم ، اینترنت همه چیز.

[ad_2]

source