کتاب High-Resolution Microwave Imaging :این کتاب به طور جامع تصویربرداری مایکروویو با وضوح بالا و تکنیک های پردازش اطلاعات با وضوح فوق العاده بالا را توصیف می کند و در مورد تئوری ها ، روش ها و دستاوردهای جدید در زمینه تصویربرداری مایکروویو با وضوح بالا بحث می کند...

Read More

کتاب Egalitarianism in Scandinavia : Historical and Contemporary Perspectivesاین کتاب اصل برابری در اسکاندیناوی را از طریق مطالعات تاریخی گرا و مبتنی بر تجربه تغییرات اجتماعی و سیاسی مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ها به موضوعات مربوط به طبقه اجتماعی ، درگیری های سیاسی ، ظهور دولت رفاه ، سیاست های عمومی و برداشت از برابری پرداخته شده است...

Read More

کتاب Low Fertility Regimes and Demographic and Societal Change :این کتاب بررسی می کند که چگونه سطح پایین باروری می تواند جمعیت و جامعه یک ملت را به طور بنیادی تغییر دهد. این اثرات عمیق نرخ زاد و ولد زیر متوسط ​​را تقریباً بر همه جنبه های جامعه ، از اقتصاد گرفته تا دین ، ​​از ازدواج تا نقش های جنسیتی تحلیل می کند. مقدمه ای از دادلی ال...

Read More

کتاب Advanced Biological Processes for Wastewater Treatment : Emerging, Consolidated Technologies and Introduction to Molecular Techniquesاین کتاب تحولات اخیر در فن آوری های پیشرفته تصفیه بیولوژیکی را نشان می دهد که باعث افزایش علاقه می شوند یا پتانسیل بالایی برای کاربرد گسترده در آینده نزدیک دارند. این همچنین اصول اساسی و همچنین کاربرد بیوراکتورهای مهندسی را با جزئیات بررسی می کند...

Read More

کتاب Visualizing Mortality Dynamics in the Lexis Diagram :این کتاب پویایی مرگ و میر را در نمودار لکسیس به تصویر می کشد. در حالی که رویکرد استاندارد برای برنامه ریزی مرگ و میر نیز پوشش داده شده است ، تمرکز این کتاب بر روی به تصویر کشیدن نرخ بهبود نرخ مرگ و میر در طول سن و زمان است...

Read More

کتاب Biorefining of Biomass to Biofuels : Opportunities and Perceptionاین حجم بر چشم انداز تبدیل زیست توده به سوخت های زیستی از جمله اتانول ، بوتانول ، بیوگاز ، بیو هیدروژن ، بیودیزل ، سینگاس و سایر محصولات مفید تمرکز دارد. سوخت های حاصل از زیست توده در سراسر جهان به شدت مورد توجه قرار گرفته است...

Read More